PL | EN
WSZYSTKIE PRACE

Uniwersytet Szczeciński
szkoła

całkowita przebudowa istniejącego budynku i dostosowanie go do nowych potrzeb
autorzy:
Remigiusz Smolik, Monika Sawicka
inwestor:
Uniwersytet Szczeciński
wielkość inwestycji:

wartość inwestycji: