PL | EN
WSZYSTKIE PRACE

Dom Marynarza
szkoła / biura

koncepcja budowy Transgranicznego Centrum Języków i Kultur dla Uniwersytetu Szczecińskiego w miejscu obecnego Domu Marynarza, t.j. dawnego hotelu Polskiej Żeglugi Morskiej
autorzy:
Remigiusz Smolik, Monika Robaszko
inwestor:
Uniwersytet Szczeciński
wielkość inwestycji:

wartość inwestycji: